fbpx

GENEL BİLGİLER:

  1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
  2. Alıcılar, satın aldıkları yazılım ürününün ve/veya hizmetinin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin RG 27.11.2014 – 29188 hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
  3. Satın alınan her bir yazılım ürünü ve/veya hizmeti, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki ve/veya online satın alırken belirlediği e-posta adresindeki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde yazılım ürünü ve/veya hizmeti teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
  4. Satın alınan yazılım ürünü ve/veya hizmeti, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
  5. Satın alınan yazılım ürün ve/veya hizmetinin satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcıya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

  1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının yazılım ürünü ve/veya hizmeti teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

  1. Yazılım ürünü ve/veya hizmeti teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün/hizmet bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcıya ödenmez ise, satıcı tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh eder ve yazılım ürün ve/veya hizmetlerini iptal eder.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE YAZILIM ÜRÜNÜ/HİZMETİ SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

  1. Satıcının öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve yazılım ürünü ve/veya hizmeti süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcıya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün/hizmet bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.
    ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:         9. Alıcı, sözleşme konusu yazılım ürünü ve/veya hizmetini satın almadan önce demo ve benzer ürünler üzerinden kontrol edecek; yazılım ürününün ihtiyaçların karşılayıp karşılamadığına karar verecektir. Teslim alınan yazılım ürünü/hizmetinin teslim aldığını ve ihtiyaçlarını karşıladığını kabul edilmiş sayılır.

CAYMA HAKKI:

10.ALICI; satın aldığı ürün ve/veya hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICIya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

11.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET ADI/UNVANI:ADRES:EPOSTA:TEL:FAKS:CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

12.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

13.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI ya aittir.

14.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen (Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler) hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

15.3.kişiye veya ALICI ya teslim edilen ürün ve/veya hizmetin faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

        16.İade formu, İade edilecek ürün ve/veya hizmetlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

        17.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICIyı borç altına sokan belgeleri ALICI ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

        18.ALICI nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

        19.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 

        20.ALICInın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICIya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

        21.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

        22.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIdan talep edebilir ve her koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICInın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 

ÖDEME VE TESLİMAT

        23.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, …………, ………, bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

        24.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.