fbpx

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE – 1. TARAFLAR :
Bir tarafta Mimar Sinan Mh. Ali Çetinkaya Bulv. Demet Apt. No:50 D:7  Alsancak / İzmir adresinde mukim PROGRAMOFİSİ Yazılım Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. (Kısaca PROGRAMOFİSİ olarak anılacaktır) diğer tarafta bu sözleşme fesih edilinceye kadar Sayfa 1(bir)de ünvan, fatura ve iletişim bilgileri yazılı olan kişi ve kurum (kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) iş bu sözleşmenin taraflarını oluşturur.

MADDE – 2. KAPSAM :
İş bu sözleşme; PROGRAMOFİSİ tarafından geliştirilmiş ürün ve hizmetlerin, programa kayıt olurken ad, soyad, ünvan, firma adı, e-posta ve gsm numaraları yazılı olan kişi ve kuruluş olarak yazılı MÜŞTERİye, PROGRAMOFİSİ hosting ve sunucularında çalışması kaydıyla yazılıma yıllık olarak Üyelik Kullanıcısı olarak kiralanmasını kapsamaktadır.

MADDE – 3. KISITLAMALAR :
3.1.) Bu Sözleşme ile izin verilenler dışında ürün ve hizmetlerimize ait Yazılım ve Dokümantasyonunu çoğaltamaz veya kullanamazsınız.

3.2.) Bağımsız olarak yaratılmış bir programın mevcut yazılımlarımız ile veya başka bir program ile birlikte kullanılmasını sağlamak için gerekli olan ve Programofisi ya da başka kaynaklardan kolayca elde edilemeyen bilgilerin elde edilmesi için kaçınılmaz olması nedeniyle Yasa uyarınca izin verilen durumlar dışında mevcut yazılımlarımıza  ters mühendislik işlemlerine (reverse engineering) tabi tutamaz, yeniden geri derleyemez (decompile) ve derlenmiş kodu çözemezsiniz.

3.3.) Ürün ve Hizmetlerimizin Dokümantasyon veya bu Lisans sözleşmesiyle size verilen hakların tümünü ya da herhangi bir kısmını PROGRAMOFİSİnin önceden yazılı onayını almaksızın başka herhangi bir kişiye dağıtamaz, kiraya veremez, ödünç veremez, satamaz, ikinci elden lisans veremez ya da başkaca herhangi bir şekilde devredemezsiniz.

3.4.) Ürün ve Hizmetlerimizi , PROGRAMOFİSİnin kendi server veya bir Web ana makinesi (Web Hosting) dışında başka bir server veya bir web ana makinesi (Web Hosting) veya benzeri bir ürün ve hizmetle birlikte kullanım da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yükleyemez veya kullanamazsınız.

3.5.) Ürün ve Hizmetlerimizdeki veya Dokümantasyondaki PROGRAMOFİSİnin yazılı izni vermesi hariç hiçbir mülkiyet duyurusu, etiketi ya da işaretini hiçbir nedenle değiştiremez, yerinden çıkaramazsınız veya görünmez hale getiremezsiniz.

3.6.) Hiç bir şekilde Hizmet Yazılımı veya Dokümantasyonunu değiştiremez, tercüme edemez, uyarlayamaz veya Hizmet Yazılımlarımızdan ya da Dokümantasyondan yola çıkarak esinlenmiş eserler yaratamazsınız.

3.7.) Ürün ve Hizmetlerimiz ile ilgili olarak Programofisi tarafından kullanılan herhangi bir türden kopya koruma yordamını ortadan kaldıracak, etkisiz hale getirecek veya dolanacak herhangi bir donanım, cihaz, yazılım ya da diğer yöntemi kullanamazsınız.

3.8.) Ürün ve Hizmet Yazılımlarının hatalı kullanımından dolayı ortaya çıkacak sorunlardan, meydana gelecek kazanç kayıplarından hiç bir şekilde PROGRAMOFİSİ sorumlu tutulamaz.

3.9.) PROGRAMOFİSİ hosting ve sunucularında çalışan hizmetlerimizin içeriğinde yer alacak hiç bir belge, doküman, bilgi, içerik, veri ve materyal Türkiye Cumhuriyeti kanun, yasa ve yönetmeliklerine aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve/veya doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar MÜŞTERİye aittir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ ilgili bilgilendirmeyi kendi personeline yapmak zorundadır. Hiç bir şekilde PROGRAMOFİSİ sorumlu tutulamaz.

MADDE – 4. SÜRE :İşbu Sözleşmenin hüküm ve şartlarına tabi olarak, bu yazılımı kullanma lisansı, Sayfa 1(bir)de belirtilen sürelere bağlıdır.

MADDE – 5. ESER SAHİPLİĞİ HAKKI :
5.1.) Ürün ve Hizmetlere ait Yazılım ve Dokümantasyonunun ve, varsa, MÜŞTERİ tarafınızdan çıkarılmış olan tüm kopyaların eser sahipliği hakları PROGRAMOFİSİne aittir. Yazılımın yapısı, kuruluşu ve kodu PROGRAMOFİSİnin değerli ticari sırlarıdır. Hizmet Yazılımının veya Dokümantasyonunun izinsiz olarak kopyalanması veya yukarıdaki kısıtlamalara riayet edilmemesi bu lisansın otomatik olarak sona ermesine yol açar. İşbu Sözleşme MÜŞTERİye hiçbir fikri mülkiyet hakkı vermemektedir.

5.2.) Yazılımın izinsiz olarak çoğaltılması ve izinsiz olarak kullanılması eser sahipliğinden doğan hakların ihlalini oluşturur ve fail Türk Ceza Kanununun 524a-524d maddeleri ile Türk Telif Hakkı Kanununun 71. ve müteakip maddelerine göre para cezası ve hapisle cezalandırılır.

MADDE – 6. SORUMSUZLUK BEYANI – İHTİRAZİ KAYIT :
6.1. ) Ürün ve Hizmetlerimizin, Müşterinin sorumluluk verdiği profesyonel ve eğitimli personel tarafından kullanılması tavsiye edilir. Ürün ve Hizmetlerimiz, MÜŞTERİNİN mesleki takdir yeteneğinin yerine geçmezler ve yerine alamazlar. Hizmetlerimiz, MÜŞTERİnin işlerinin yürütülmesine yardımcı olurlar ve işlerin kendiliğinden yapılmasına, yürütülmesi vb. gibi doğrudan takdir yeteneğine sahip olamazlar.

Ürün ve Hizmetlerimize ait muhtemel uygulamalarının çok çeşitli olması nedeniyle, yazılımın kullanılması mümkün olan tüm durumlar için test edilmemiştir.

6.2. ) PROGRAMOFİSİ, ürün ve hizmetlerimizin kullanılması yoluyla elde edilecek sonuçlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ürün ve Hizmetlerimizi kullanan MÜŞTERİLER Yazılımın, gözetim, yönetim ve denetiminden sorumludur. Bu sorumluluk ürün ve Hizmetlerimiz için uygun kullanım alanlarının saptanmasını ve istenen sonuçları elde etmek için gerekli yazılım ve programların seçimini de kapsar. MÜŞTERİ,Hizmetlerimizin sağlıklı çalışabilmesi için asgari donanım-yazılım altyapısı ile internet bağlantısını sağlamakla yükümlüdür. Hizmetlerimizi kullananlar, ayrıca, yazılımı kullanmak suretiyle yapılan tüm kayıtlar, sonuçlar ve diğer tüm işlemlerde dahil olmak üzere herhangi bir yazılım çıktısının güvenilirlik ve doğruluğunu test etmek için bağımsız yordamların yeterliliğini belirlemekle de sorumludurlar.

6.3.) MÜŞTERİ, kendisinin veya personelinin ürün ve Hizmetlerimizi ve/veya Programofisi hosting ve sunucularının kullanımından ve/veya hatalı veya eksik kullanılmasın, Ürün ve Hizmetlerimizi kullanarak gönderdiği ve/veya aldığı elektronik posta (e-mail) ile gönderilen veya alınan bilgi, resim, yazı, doküman, şekil vs. den doğan ve/veya doğacak maddi ve/veya manevi zararlardan dolayı ortaya çıkacak sorunlardan, dolaylı olarak meydana gelecek kazanç ve kayıplardan ve Yazılımın yasalara aykırı şekilde kullanılmasından dolayı PROGRAMOFİSİni sorumlu tutamaz. PROGRAMOFİSİ, MÜŞTERİnin yıllık ve/veya aylık kullanım lisansını satın almış olduğu yazılımın genel ihtiyaca göre dizayn edildiğini belirtir ve MÜŞTERİNİN tüm ihtiyaçlarına cevap vereceğini taahhüt etmez.

6.4.) Sözleşmenin MÜŞTERİ tarafından onaylanıp, ücretini ödemesini müteakiben MÜŞTERİnin kullanım lisansı aktif edilerek kullanıcı bilgileri (kullanıcı adı ve şifresi) MÜŞTERİye gönderilir. MÜŞTERİye gönderilen şifre geçici şifre olup, hemen değiştirmesi önerilir. Müşteri çoklu kullanıcı lisansı aldıysa, diğer kullanıcıların tanımlaması ve yetkilendirmesini kendisi yapmak zorundadır. MÜŞTERİ, kendi verilerinde oluşacak her türlü hata ve zarara karşı şifresini her türlü kötü niyetli kişilere karşı korumak ve gizli tutmak, personelini uyarmak, kendi ve/veya personelinin kullandığı bilgisayarlarında virus programları çalıştırma ve yedekleme bölümü ile kendi verilerinin yedeklemelerini düzenli yapmak zorundadır. Oluşacak maddi ve/veya manevi zarar ve iş kayıplarından dolayı PROGRAMOFİSİ sorumlu tutulamaz.

MADDE – 7. GİZLİLİK VE GÜVENLİK
7.1.) PROGRAMOFİSİ, kendi server ve sunucularında MÜŞTERİsinin Ürün ve Hizmetleri kullanması sırasında oluşan her türlü bilgi, belge ve verisini ve/veya MÜŞTERİ tarafından verilen, gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgelerin MÜŞTERİnin yazılı onayı alınmadıkça herhangi bir üçüncü(3) gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmayacağını temin ve taahhüt eder. PROGRAMOFİSİ, kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların iş bu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder.

7.2.) MÜŞTERİnin PROGRAMOFİSİ server ve sunucularındaki veri güvenliği 128 Bit SSL, Firewall ve Antivirus programları ve PROGRAMOFİSİ tarafından özel olarak geliştirilmiş arka plan güvenlik sistemleri ile sağlanır. Ayrıca sistemin ve dataların yedekleri düzenli olarak alınır ve güvenli ortamlarda saklanır.

MADDE – 8) SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI :
8.1.) PROGRAMOFİSİ, ne şekilde olursa olsun ve hangi sorumluluk teorisine dayanırsa dayansın Hizmetlerimizin veya dokümantasyonun kullanılmasından ya da kullanılamamasından kaynaklanan veri kaybı veya bozulması, kar kaybı, ikame masrafları ya da diğer özel, doğrudan veya dolaylı zarar ziyan da dahil her türlü kayıp veya zarar ziyandan hiçbir durumda sorumlu değildir.  Sınırlandırma, bu tür kayıp ya da zarar ziyan olasılığının mevcut olduğunun PROGRAMOFİSİ veya herhangi bir PROGRAMOFİSİ yetkili satıcısına bildirilmiş olması halinde dahi geçerlidir. Üyelik ücretinin bu riziko paylaşımını yansıttığını kabul etmektesiniz.

8.2.) PROGRAMOFİSİ, Ürün ve Hizmetlerimize ait yazılım ile birlikte verilen kullanıcı adı ve şifrelerin kaybolmasından veya çalınmasından dolayı da herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez. Özellikle, PROGRAMOFİSİ, kaybolan veya çalınan kullanıcı adı ve şifre bilgilerinde dolayı oluşan ve/veya oluşacak MÜŞTERİ bilgi ve verilerindeki kayıplardan sorumlu değildir. Kaybolma veya çalınmaya karşı yazılım kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin veya herhangi bir kopya koruma aygıtının muhafazası ve yatırımınızın sigorta veya başka bir şekilde korunması tamamıyla MÜŞTERİNİN sorumluluğu altındadır.

8.3.) Bu sözleşme kapsamındaki hizmetler nedeniyle, 7. (yedinci) maddede belirtilen güvenlik önlemlerine rağmen meydana gelebilecek sorunlardan, internet hatlarında oluşabilecek problemlerden, ulusal iletişim altyapısından kaynaklanan sorunlardan (telefon şebekesi santralinden ve aktif cihazlarda meydana gelen arızalardan ) genel ve özel elektrik kesintisi sonucu ortaya çıkan arızalardan kaynaklanan gecikme ve zararlardan, sözleşmenin haklı nedenlerle PROGRAMOFİSİ tarafından feshi halinde kullanımının sona ermesi nedeniyle doğacak zararlardan, doğal afet ve yangın gibi mücbir sebepler nedeniyle hizmette meydana gelen aksamadan, PROGRAMOFİSİ sorumlu değildir.

MADDE – 9) GÜNCELLEMELER
PROGRAMOFİSİnin, Ürün ve Hizmetlerde yaptığı yenilik, güncelleme ve geliştirmeler PROGRAMOFİSİ merkezinden yapılır ve MÜŞTERİye otomatik yansıtılır. PROGRAMOFİSİ, yaptığı yenilik, güncelleme ve geliştirmelerin fiyatlarını MÜŞTERİye yansıtıp, yansıtmayacağı konusunda kararı vermekle serbesttir.

MADDE -10) İPTAL, İADE VE CAYMA KOŞULLARI
10.1.)Alıcılar, satın aldıkları ürün ve/veya hizmetlerin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. Yazılımın üye olduğunuz  takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
10.1.) Alıcının, sözleşme konusu hizmeti teslim almadan önce  kontrolünü demo sürümüyle sağlamış olması gerekmektedir.. Cayma hakkı kullanılacaksa hizmet kullanılmamalıdır. Hizmetle birlikte fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:
10.2.) ALICI; satın aldığı hizmetin  kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICIya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
10.3.) Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

10.4) Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI ya aittir.

10.5)Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI; ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve Sistem veya modül kullanım ücretleri içerinde olan ve/veya ayrı hizmet olarak belirtilen SMS Ücretleri, Kredi kartı entegrasyon ücretleri, Kurulum, Eğitim ve İlk uyarlama hizmetleri cayma hakkı olarak geri ödenecek ücretlere dahil değildir.  İş bu hizmetler sistem ve/veya modülerin üyelik ücretinin içerisine dahil edilmiş ise ücretin %40ı kesilerek kalan tutar müşteriye iade edilir. Ayrıca cayma bedeli olarak sistem bedelinin %25 ceza olarak istenir.

10.6.) Ürün/hizmet iade isteği yazılı olarak (form doldurarak) yapılmalıdır. İade isteyebilmek için ürün/hizmet ile ilgili ödemenin yapılmış olması gerekmektedir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde bankanın aldığı kredi kartı komisyonu iade tutarından düşülecektir.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:
10.7.) Kişiye veya ALICI ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

MADDE -11) SÖZLEŞMENİN FESHİ
11.1.) Sözleşme süre bitiminden 30 gün önce taraflarca bildirilerek süresi sonunda feshedilebilir.

11.2.) Tarafların sözleşme koşullarına uymaması halinde, sözleşme, süresinden önce gerekçe gösterilerek feshedilebilir

11.3.) PROGRAMOFİSİ tarafından yapılacak değişiklik ve yeni düzenlemelerin MÜŞTERİye bildirilmesini müteakip bu değişiklikleri kabul etmeyen MÜŞTERİ sürenin sonunda sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

11.4.) Madde onbir(11)un ilk üç maddesinde belirtilen nedenlerle sözleşmenin feshi halinde, MÜŞTERİnin tüm borçları muaccel olur ve PROGRAMOFİSİ tarafından yapılan uyarıya rağmen ödenmediği takdirde başka ihtara gerek kalmaksızın borçlar icra yolu ile tahsil edilir.

11.5.) MÜŞTERİnin, iflas etmesi ve çeşitli nedenlerden dolayı iş yerini kapatması halinde, mücbir sebeplerin varlığını belgelendirmek koşulu ile sözleşmeyi feshedebilir. Eğer MÜŞTERİ Hizmetlere ait yıllık kiralama lisansını almış ise kalan ayların ücreti MÜŞTERİye iade edilir.

11.6.) MÜŞTERİ, sayfa 1(bir) de belirtilen ödeme şekline göre ödemesini yapmak zorundadır. Müşterinin ödemesini sayfa 1(bir) de belirtilen ödeme şekline göre yapmayıp 15(onbeş) günden fazla geciktirmesi durumunda PROGRAMOFİSİ ücretleri müşteriden yazılı olarak talep eder. Bu yazılı ihbarın tebliğinden itibaren 15(onbeş) gün içinde de borç ödenmediği takdirde başka ihbara gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir. Aynı tarihte Hizmetler MÜŞTERİnin kullanımına kapatılır. Hizmetlerin kullanıma kapanması halinde doğan tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumludur. Bundan dolayı PROGRAMOFİSİne herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

MADDE – 12) UYGULAMA :
12.1.) Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, genel hukuk hükümleri uygulanır.

12.2.) MÜŞTERİnin bu sözleşmeye yazdığı Elektronik Posta Adresine (E-posta) yapılan tüm bildirimler, MÜŞTERİye yapılmış sayılır. MÜŞTERİ, İletişim E-posta Adresini güncel tutmakla ve değişikliklerde PROGRAMOFİSİni bilgilendirmekle yükümlüdür.

12.3.) Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE – 13) İşbu sözleşme 13(onüç) Maddeden ibarettir ve tarafların sözleşmeyi onayladığı (kaşe/imza) tarihte başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. MÜŞTERİ, online kayıt, mail ve/veya herhangi bir yolla PROGRAMOFİSİnin yazılım ürünlerinden ve hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır