Paketler

 • Disk Alanı
 • Gelişmiş Müşteri Yönetimi
 • Excelden Mevcut Müşteri Toplu Aktarımı
 • Servis İş Emri Yönetimi
 • Servis Randevu Planlama
 • SMS / E-Posta Randevu Hatırlatıcısı
 • Servis GPS Konum Takibi
 • Yedek Parça, Malzeme ve Hizmet Tanımları
 • Excelden Toplu Malzeme Aktarımı
 • Malzeme Stok ve Depo Takibi
 • Servis Malzeme ve Hizmet Satış Takibi
 • Dijital İmza ile Müşteri Onayı
 • Servis ve Hizmet Satış Listeleri
 • Detaylı Servis Raporları
 • Başlıklı SMS ve SMS Bilgilendirme
 • Servis Tahsilat Takibi 
 • Personel Tanımları ve Mobil Giriş Ayarları
 • Admin Panel Kullanıcı ve Rol Tanımları
 • Manuel ve Otomatik Yedekleme
 • Yedekten Geri Tarihli Yükleme
 • Giriş ve Kayıt İşlemleri LOG Yönetimi
 • Otomatik ve Manuel Yedekleme
 • E-Posta ile Toplu Bildirim, Duyuru Yapabilme
 • Servislere Checklist ve Kontrol Formu Ekleyebilme
 • Gelişmiş Form Sihirbazı ile Cheklist ve Kontrol Formlarını Düzenleyebilme
 • Servis Sonrası Müşteriye Otomatik Müşteri Memnuniyet Anketi Gönderebilme
 • Uluslararası Standartlara Uygun 5’li Likert Formunda Anket Sistemi
 • Gelişmiş Anket Yönetimi ile İstenilen Anketi Hazırlayabilme
 • Detaylı Memnuniyet Ölçümleri Yapabilme
 • Müşterilere Bakım Planlaması Yapabilmesi
 • Zamanı Gelen Bakımları Servise Aktarabilme
 • Admin Panelde Role Bağlı Olarak Modül, Ekran ve İşlem Yetkilendirmesi Yapabilme
 • Bireysel / Kurumsal Tedarikçi Oluşturma, Listeleme ve Zengin Filtreleme Özellikleri
 • Ürün ve Hizmetleri Seçerek Paket Oluşturma
 • Ürün Hizmet Paketlerini Teklif ve Siparişte Kullanabilme
 • Çağrı Merkezi Müşteri İstek, Şikayet ve Talep Yönetimi
 • Websitesi Talep Formu Entegrasyonu
 • Talebe Bağlı Teklif Oluşturma veya Direk Servis İş Emri Oluşturabilme
 • Ürün / Hizmet Teklifleri Hazırlama
 • Teklifleri Sistem Üzerinden E-Posta ile PDF Gönderebilme
 • Onay Bekleyen, Açık ve Kapalı Teklif Listeleri
 • Onaylanmış Teklifleri Siparişe ve Servise Dönüştürebilme
 • Cihaz, Ürün, Malzeme Satış ve Sipariş Yönetimi
 • Siparişten Servise Montaj, Kurulum İş Emri Ektarabilme
 • Cihaz, Malzeme, Servis ve Bakım Satışlarını Takip Edip Raporlayabilme
 • Gider ve Masraf Yönetimi
 • Personel Maaş, Avans Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri
 • Fabrika ve Tesis Servis İşlemlerinde Personel İSG Dokümanlarının Sistem Üzerinden Otomatik Gönderimi
 • Döküman ve Evrak Arşiv Modülü
 • Cihaz İşlemleri ve Garanti Takip Modülü
 • Atölye İşlemleri Modülü
 • Websitesi Cihaz Durum Sorgulama Entegrasyonu
 • Alış / Satış Fatura ve İrsaliye Yönetimi
 • Şirket İçi ve Saha Ekipleri ile Anlık Mesajlaşma Modülü
 • Şube Yönetimi
 • Yetkili Servis Yönetimi
 • Hakediş Modülü

Ekspres

 • 10 GB
 • Gelişmiş Müşteri Yönetimi

 • Excelden Mevcut Müşteri Toplu Aktarımı

 • Servis İş Emri Yönetimi

 • Servis Randevu Planlama

 • SMS / E-Posta Randevu Hatırlatıcısı

 • Servis GPS Konum Takibi

 • Yedek parça, malzeme ve hizmet tanımları

 • Excelden Toplu Malzeme aktarımı

 • Malzeme Stok ve Depo Takibi

 • Servis malzeme ve hizmet satış takibi

 • Dijital imza ile müşteri onayı

 • Servis ve hizmet satış listeleri

 • Detaylı Servis Raporları

 • Başlıklı SMS ve SMS Bilgilendirme

 • Servis Tahsilat Takibi 

 • Personel Tanımları ve Mobil Giriş Ayarları

 • Admin Panel Kullanıcı ve Rol Tanımları

 • Manuel ve Otomatik Yedekleme

 • Yedekten geri tarihli yükleme

 • Giriş ve Kayıt İşlemleri LOG Yönetimi

 • Otomatik ve Manuel Yedekleme

 • E-Posta ile toplu bildirim, duyuru yapabilme

 • Servislere Checklist ve kontrol formu ekleyebilme

 • Gelişmiş form sihirbazı ile cheklist ve kontrol formlarını düzenleyebilme

 • Servis sonrası müşteriye otomatik müşteri memnuniyet anketi gönderebilme

 • Uluslararası standartlara uygun 5’li Likert formunda anket sistemi

 • Gelişmiş anket yönetimi ile istenilen anketi hazırlayabilme

 • Detaylı memnuniyet ölçümleri yapabilme

 • Müşterilere Bakım Planlaması yapabilmesi

 • Zamanı gelen bakımları servise aktarabilme

 • Admin panelde role bağlı olarak modül, ekran ve işlem yetkilendirmesi yapabilme

 • Bireysel / Kurumsal Tedarikçi oluşturma, listeleme ve zengin filtreleme özellikleri

 • Ürün ve hizmetleri seçerek paket oluşturma

 • Ürün hizmet paketlerini teklif ve siparişte kullanabilme

 • Çağrı Merkezi Müşteri İstek, Şikayet ve Talep Yönetimi

 • Websitesi Talep Formu Entegrasyonu

 • Talebe bağlı teklif oluşturma veya direk servis iş emri oluşturabilme

 • Ürün / Hizmet teklifleri hazırlama

 • Teklifleri sistem üzerinden E-Posta ile pdf gönderebilme

 • Onay bekleyen, açık ve kapalı teklif listeleri

 • Onaylanmış teklifleri siparişe ve servise dönüştürebilme

 • Cihaz, ürün, malzeme satış ve sipariş yönetimi

 • Siparişten servise montaj, kurulum iş emri aktarabilme

 • Cihaz, Malzeme, Servis ve Bakım satışlarını takip edip raporlayabilme

 • Gider ve Masraf Yönetimi

 • Personel maaş, avans tahakkuk ve ödeme işlemleri

 • Fabrika ve tesis servis işlemlerinde personel İSG dökümanlarının sistem üzerinden otomatik gönderimi

 • Döküman ve Evrak Arşiv Modülü

 • Cihaz İşlemleri ve Garanti Takip Modülü

 • Atölye İşlemleri Modülü

 • Websitesi Cihaz Durum Sorgulama Entegrasyonu

 • Alış / Satış Fatura ve İrsaliye Yönetimi

 • Şirket içi ve saha ekipleri ile Anlık Mesajlaşma Modülü

 • Şube Yönetimi

 • Yetkili Servis Yönetimi

 • Hakediş Modülü

Premium

 • 15 GB
 • Gelişmiş Müşteri Yönetimi

 • Excelden Mevcut Müşteri Toplu Aktarımı

 • Servis İş Emri Yönetimi

 • Servis Randevu Planlama

 • SMS / E-Posta Randevu Hatırlatıcısı

 • Servis GPS Konum Takibi

 • Yedek parça, malzeme ve hizmet tanımları

 • Excelden Toplu Malzeme aktarımı

 • Malzeme Stok ve Depo Takibi

 • Servis malzeme ve hizmet satış takibi

 • Dijital imza ile müşteri onayı

 • Servis ve hizmet satış listeleri

 • Detaylı Servis Raporları

 • Başlıklı SMS ve SMS Bilgilendirme

 • Servis Tahsilat Takibi 

 • Personel Tanımları ve Mobil Giriş Ayarları

 • Admin Panel Kullanıcı ve Rol Tanımları

 • Manuel ve Otomatik Yedekleme

 • Yedekten geri tarihli yükleme

 • Giriş ve Kayıt İşlemleri LOG Yönetimi

 • Otomatik ve Manuel Yedekleme

 • E-Posta ile toplu bildirim, duyuru yapabilme

 • Servislere Checklist ve kontrol formu ekleyebilme

 • Gelişmiş form sihirbazı ile cheklist ve kontrol formlarını düzenleyebilme

 • Servis sonrası müşteriye otomatik müşteri memnuniyet anketi gönderebilme

 • Uluslararası standartlara uygun 5’li Likert formunda anket sistemi

 • Gelişmiş anket yönetimi ile istenilen anketi hazırlayabilme

 • Detaylı memnuniyet ölçümleri yapabilme

 • Müşterilere Bakım Planlaması yapabilmesi

 • Zamanı gelen bakımları servise aktarabilme

 • Admin panelde role bağlı olarak modül, ekran ve işlem yetkilendirmesi yapabilme

 • Bireysel / Kurumsal Tedarikçi oluşturma, listeleme ve zengin filtreleme özellikleri

 • Ürün ve hizmetleri seçerek paket oluşturma

 • Ürün hizmet paketlerini teklif ve siparişte kullanabilme

 • Çağrı Merkezi Müşteri İstek, Şikayet ve Talep Yönetimi

 • Websitesi Talep Formu Entegrasyonu

 • Talebe bağlı teklif oluşturma veya direk servis iş emri oluşturabilme

 • Ürün / Hizmet teklifleri hazırlama

 • Teklifleri sistem üzerinden E-Posta ile pdf gönderebilme

 • Onay bekleyen, açık ve kapalı teklif listeleri

 • Onaylanmış teklifleri siparişe ve servise dönüştürebilme

 • Cihaz, ürün, malzeme satış ve sipariş yönetimi

 • Siparişten servise montaj, kurulum iş emri aktarabilme

 • Cihaz, Malzeme, Servis ve Bakım satışlarını takip edip raporlayabilme

 • Gider ve Masraf Yönetimi

 • Personel maaş, avans tahakkuk ve ödeme işlemleri

 • Fabrika ve tesis servis işlemlerinde personel İSG dökümanlarının sistem üzerinden otomatik gönderimi

 • Döküman ve Evrak Arşiv Modülü

 • Cihaz İşlemleri ve Garanti Takip Modülü

 • Atölye İşlemleri Modülü

 • Websitesi Cihaz Durum Sorgulama Entegrasyonu

 • Alış / Satış Fatura ve İrsaliye Yönetimi

 • Şirket içi ve saha ekipleri ile Anlık Mesajlaşma Modülü

 • Şube Yönetimi

 • Yetkili Servis Yönetimi

 • Hakediş Modülü

Pro

 • 25 GB
 • Gelişmiş Müşteri Yönetimi

 • Excelden Mevcut Müşteri Toplu Aktarımı

 • Servis İş Emri Yönetimi

 • Servis Randevu Planlama

 • SMS / E-Posta Randevu Hatırlatıcısı

 • Servis GPS Konum Takibi

 • Yedek parça, malzeme ve hizmet tanımları

 • Excelden Toplu Malzeme aktarımı

 • Malzeme Stok ve Depo Takibi

 • Servis malzeme ve hizmet satış takibi

 • Dijital imza ile müşteri onayı

 • Servis ve hizmet satış listeleri

 • Detaylı Servis Raporları

 • Başlıklı SMS ve SMS Bilgilendirme

 • Servis Tahsilat Takibi 

 • Personel Tanımları ve Mobil Giriş Ayarları

 • Admin Panel Kullanıcı ve Rol Tanımları

 • Manuel ve Otomatik Yedekleme

 • Yedekten geri tarihli yükleme

 • Giriş ve Kayıt İşlemleri LOG Yönetimi

 • Otomatik ve Manuel Yedekleme

 • E-Posta ile toplu bildirim, duyuru yapabilme

 • Servislere Checklist ve kontrol formu ekleyebilme

 • Gelişmiş form sihirbazı ile cheklist ve kontrol formlarını düzenleyebilme

 • Servis sonrası müşteriye otomatik müşteri memnuniyet anketi gönderebilme

 • Uluslararası standartlara uygun 5’li Likert formunda anket sistemi

 • Gelişmiş anket yönetimi ile istenilen anketi hazırlayabilme

 • Detaylı memnuniyet ölçümleri yapabilme

 • Müşterilere Bakım Planlaması yapabilmesi

 • Zamanı gelen bakımları servise aktarabilme

 • Admin panelde role bağlı olarak modül, ekran ve işlem yetkilendirmesi yapabilme

 • Bireysel / Kurumsal Tedarikçi oluşturma, listeleme ve zengin filtreleme özellikleri

 • Ürün ve hizmetleri seçerek paket oluşturma

 • Ürün hizmet paketlerini teklif ve siparişte kullanabilme

 • Çağrı Merkezi Müşteri İstek, Şikayet ve Talep Yönetimi

 • Websitesi Talep Formu Entegrasyonu

 • Talebe bağlı teklif oluşturma veya direk servis iş emri oluşturabilme

 • Ürün / Hizmet teklifleri hazırlama

 • Teklifleri sistem üzerinden E-Posta ile pdf gönderebilme

 • Onay bekleyen, açık ve kapalı teklif listeleri

 • Onaylanmış teklifleri siparişe ve servise dönüştürebilme

 • Cihaz, ürün, malzeme satış ve sipariş yönetimi

 • Siparişten servise montaj, kurulum iş emri aktarabilme

 • Cihaz, Malzeme, Servis ve Bakım satışlarını takip edip raporlayabilme

 • Gider ve Masraf Yönetimi

 • Personel maaş, avans tahakkuk ve ödeme işlemleri

 • Fabrika ve tesis servis işlemlerinde personel İSG dökümanlarının sistem üzerinden otomatik gönderimi

 • Döküman ve Evrak Arşiv Modülü

 • Cihaz İşlemleri ve Garanti Takip Modülü

 • Atölye İşlemleri Modülü

 • Websitesi Cihaz Durum Sorgulama Entegrasyonu

 • Alış / Satış Fatura ve İrsaliye Yönetimi

 • Şirket içi ve saha ekipleri ile Anlık Mesajlaşma Modülü

 • Şube Yönetimi

 • Yetkili Servis Yönetimi

 • Hakediş Modülü

Kurumsal

 • 50 GB
 • Gelişmiş Müşteri Yönetimi

 • Excelden Mevcut Müşteri Toplu Aktarımı

 • Servis İş Emri Yönetimi

 • Servis Randevu Planlama

 • SMS / E-Posta Randevu Hatırlatıcısı

 • Servis GPS Konum Takibi

 • Yedek parça, malzeme ve hizmet tanımları

 • Excelden Toplu Malzeme aktarımı

 • Malzeme Stok ve Depo Takibi

 • Servis malzeme ve hizmet satış takibi

 • Dijital imza ile müşteri onayı

 • Servis ve hizmet satış listeleri

 • Detaylı Servis Raporları

 • Başlıklı SMS ve SMS Bilgilendirme

 • Servis Tahsilat Takibi 

 • Personel Tanımları ve Mobil Giriş Ayarları

 • Admin Panel Kullanıcı ve Rol Tanımları

 • Manuel ve Otomatik Yedekleme

 • Yedekten geri tarihli yükleme

 • Giriş ve Kayıt İşlemleri LOG Yönetimi

 • Otomatik ve Manuel Yedekleme

 • E-Posta ile toplu bildirim, duyuru yapabilme

 • Servislere Checklist ve kontrol formu ekleyebilme

 • Gelişmiş form sihirbazı ile cheklist ve kontrol formlarını düzenleyebilme

 • Servis sonrası müşteriye otomatik müşteri memnuniyet anketi gönderebilme

 • Uluslararası standartlara uygun 5’li Likert formunda anket sistemi

 • Gelişmiş anket yönetimi ile istenilen anketi hazırlayabilme

 • Detaylı memnuniyet ölçümleri yapabilme

 • Müşterilere Bakım Planlaması yapabilmesi

 • Zamanı gelen bakımları servise aktarabilme

 • Admin panelde role bağlı olarak modül, ekran ve işlem yetkilendirmesi yapabilme

 • Bireysel / Kurumsal Tedarikçi oluşturma, listeleme ve zengin filtreleme özellikleri

 • Ürün ve hizmetleri seçerek paket oluşturma

 • Ürün hizmet paketlerini teklif ve siparişte kullanabilme

 • Çağrı Merkezi Müşteri İstek, Şikayet ve Talep Yönetimi

 • Websitesi Talep Formu Entegrasyonu

 • Talebe bağlı teklif oluşturma veya direk servis iş emri oluşturabilme

 • Ürün / Hizmet teklifleri hazırlama

 • Teklifleri sistem üzerinden E-Posta ile pdf gönderebilme

 • Onay bekleyen, açık ve kapalı teklif listeleri

 • Onaylanmış teklifleri siparişe ve servise dönüştürebilme

 • Cihaz, ürün, malzeme satış ve sipariş yönetimi

 • Siparişten servise montaj, kurulum iş emri aktarabilme

 • Cihaz, Malzeme, Servis ve Bakım satışlarını takip edip raporlayabilme

 • Gider ve Masraf Yönetimi

 • Personel maaş, avans tahakkuk ve ödeme işlemleri

 • Fabrika ve tesis servis işlemlerinde personel İSG dökümanlarının sistem üzerinden otomatik gönderimi

 • Döküman ve Evrak Arşiv Modülü

 • Cihaz İşlemleri ve Garanti Takip Modülü

 • Atölye İşlemleri Modülü

 • Websitesi Cihaz Durum Sorgulama Entegrasyonu

 • Alış / Satış Fatura ve İrsaliye Yönetimi

 • Şirket içi ve saha ekipleri ile Anlık Mesajlaşma Modülü

 • Şube Yönetimi

 • Yetkili Servis Yönetimi

 • Hakediş Modülü

* 3 ve üzeri kişi / kullanıcı için teklif isteyiniz.
Fiyatlara KDV Dahil Değildir.
Kurulum Yapılandırma ve Online İlk Eğitim Hizmetleri Ücretsizdir.
Üyelik Lisansları 12 Ay olarak yapılmaktadır.

Opsiyonel Modül, Eklenti ve Hizmetler

 • Keşif İşlemleri Modülü
 • Personel İzin İşlemleri Modülü
 • Taşeron Yönetim Modülü
 • Sistemi Kendi Alan Adında Çalıştırma
 • Firma İsmi ile Saha Servis Mobil Uygulaması Yayınlama (IOS / Android)
 • KVKK - İYS İzin Onay Entegrasyonu
 • Müşteriye özel servis formu tasarımı
 • Müşteriye özel teklif formu tasarımı